ALGEMENE NAVRAE

CAPFIN-LENINGSAANSOEKNAVRAE

1. WAT BENODIG EK OM VIR ’N CAPFIN-LENING AANSOEK TE DOEN?

 • ’n Geldige SA ID
 • Laaste drie salarisstrokies of laaste drie bankstate
 • Moet ’n permanente werk hê en ’n maandelikse salaris verdien
 • ’n Geldige selfoonnommer
 • ’n Geldige SA bankrekening
 • Moet 18 jaar of ouer wees

2. WATTER DOKUMENTE BENODIG EK OM VIR ’N CAPFIN-LENING AANSOEK TE DOEN?

’n Geldige SA ID en laaste drie salarisstrokies of laaste drie bankstate.

3. WAAR KAN EK VIR ’N CAPFIN-LENING AANSOEK DOEN?

Jy kan aanlyn, per SMS of by enige PEP- of Ackermans-winkel in die land aansoek doen vir ’n Capfin-lening.

4. HOE DOEN EK AANSOEK VIR ’N LENING OP CAPFIN SE WEBTUISTE?

Kies die Doen nou aansoek-knoppie en volg die eenvoudige instruksies.

5. IS DIE CAPFIN-LENINGSAANSOEKPROSES VEILIG?

Ja. Jy moet ’n profiel skep wat slegs met jou SA ID-nommer en ’n unieke, eenmalige PIN (OTP) oopgemaak kan word. Laasgenoemde word direk na die selfoonnommer waarmee jy geregistreer het, gestuur.

6. EK HET ’N PROFIEL OP CAPFIN SE WEBTUISTE GESKEP. HOE VOLTOOI EK DIE LENINGSAANSOEK?

Al wat jy hoef te doen is om met jou SA ID-nommer by jou profiel aan te meld. Ons sal dan ’n eenmalige PIN (OTP) direk na die selfoonnommer waarmee jy geregistreer het, stuur. Volg dan net die instruksies.

7. MY LENINGSAANSOEK IS GEWEIER. HOE LANK MOET EK WAG VOOR EK WEER AANSOEK DOEN?

Jy kan weer na 30 kalenderdae vir ’n Capfin-lening aansoek doen.

8. HOE SIEN EK VIR WATTER LENINGSBEDRAG EK KWALIFISEER?

’n Leningsbedrag sal vir jou voorberei word. Dit sal vir jou ’n aanduiding gee van die bedrag waarvoor jy kan kwalifiseer, onderhewig aan die voltooiing van ons bekostigbaarheidsassessering. Die leningsbedrag kan verander onderhewig aan addisionele kredietkontroles wat gedoen word sodra jou aansoek voltooi en by ons ingedien is.

9. VIR HOEVEEL KAN EK AANSOEK DOEN?

Ons bied lenings van tot R50 000, op grond van die uitkoms van jou bekostigbaarheidsassessering, wat faktore soos jou inkomste, uitgawes, kredietprofiel en betaalgedrag in ag neem.

10. HOE LANK MOET EK WAG VIR ’N UITBETALING?

Jou lening sal binne 48 sake-ure ná goedkeuring in die bankrekening wat jy aangewys het, inbetaal word.

11. HOE KAN EK MY DOKUMENTE INDIEN?

 • Laai jou dokumente hier op deur die oplaai-oortjie op die webtuiste te kies.
 • Skandeer jou dokumente by enige PEP- of Ackermans-winkel in die land.
 • E-pos jou dokumente na: docs@capfinmail.co.za met jou SA ID-nommer in die onderwerpreël nadat jy aansoek gedoen het.
 • Faks jou dokumente na 0866880000 met jou SA ID-nommer skriftelik aangedui as verwysing nadat jy aansoek gedoen het.
 • Ons kan jou, met jou toestemming en sonder enige ekstra koste, help om jou dokumente te kry, mits jy van ABSA Bank, Standard Bank of Nedbank gebruik maak.

SELFOONNAVRAE

12. EK HET NIE ’N EENMALIGE PIN (OTP) OP MY SELFOON ONTVANG NIE? KAN JY VIR MY SÊ WAT MY PIN IS?

Vir jou sekuriteit is PIN-nommers heeltemal privaat. Kliek asseblief op die “Stuur weer OTP”-skakel om jou unieke, eenmalige PIN (OTP) binne 15 minute te ontvang. Dit sal direk na die selfoonnommer waarmee jy geregistreer het, gestuur word.

13. EK WIL MY SELFOONNOMMER VERANDER.

Kontak asseblief een van ons konsultante by 087 354 0000 om jou besonderhede by te werk.

14. EK HET NIE MY SELFOON NIE EN KAN NIE BY MY PROFIEL OP CAPFIN SE WEBTUISTE AANMELD NIE.

’n Eenmalige PIN (OTP) kan slegs gestuur word na die selfoonnommer wat jy voorsien het toe jy geregistreer het. Versoek ’n nuwe eenmalige PIN (OTP) en volg ons eenvoudige instruksies.

BETALINGS

15. WORD MY KREDIETREKORD GEAFFEKTEER AS EK NIE BETAAL NIE?

Jou kredietrekord sal negatief geraak word indien jy nie betaal nie.

16. EK KAN NIE MY PAAIEMENT BETAAL NIE. KAN EK ’N ANDER REËLING TREF OM TE BETAAL?

Ja, kontak asseblief Capfin se skuldinvorderingsdepartement by 087 285 1234 om ’n ander reëling te tref.

17. SAL MY LENINGSTERMYN KORTER WEES AS EK MEER BETAAL OP MY MAANDELIKSE PAAIEMENTE?

Ja, jou leningstermyn kan korter word indien jy addisionele betalings doen. Dit hang af van die bedrae wat jy betaal en die leningstermyn.

18. HOE VERANDER EK MY DEBIETORDERBETAALDATUM OF BANKREKENINGBESONDERHEDE?

Jy kan jou debietorderbetaaldatum of bankrekeningbesonderhede op een van drie maniere verander:
 • Meld aan by jou aanlyn profiel, kies die Jou aktiewe lenings-bladsyoortjie, rol af en kies die “Verander my betaalbesonderhede”-skakel. Kies jou bank en voeg die rekeningnommer by en/of kies ’n nuwe betaaldatum; of
 • Meld aan by jou aanlyn profiel en kies die My besonderhede-oortjie. Rol af en kliek op die “Verander betaalbesonderhede”-opsie. Kies jou bank en voeg die rekeningnommer by en/of kies ’n nuwe betaaldatum; of
 • Jy kan ons Capfin-kontaksentrum by 087 354 0000 skakel, en versoek dat jou besonderhede bygewerk word.
 • Let asseblief op dat jou bank van jou kan verwag om ’n DebiCheck-bekragtigingsboodskap goed te keur, wanneer jy jou debietorderbetaaldatum of bankrekeningbesonderhede verander.

SKIKKINGSNAVRAE

19. HOE SKIK EK MY CAPFIN-REKENING?

Jy kan Capfin se kontaksentrum by 087 354 0000 skakel, of ons USSD-fasiliteit *134*6454# gebruik om jou skikkingskwotasie te kry. Jy kan dan, voor die vervaldatum, via die volgende opsies betaal:

 • Direkte Deposito
 • EFO
 • Pay@ beskikbaar in enige PEP-winkel

20. HOE LANK IS DIE SKIKKINGSKWOTASIE GELDIG?

Die skikkingskwotasie wat deur Capfin aan jou voorsien is, is geldig vir sewe werkdae vanaf die datum van aanvraag, en die skikkingsbalans moet ten volle betaal word voordat hierdie tydperk verstryk.

21. HOEKOM VERSKIL MY SKIKKINGSKWOTASIE VAN MY BALANS?

Jou skikkingskwotasie sluit die onbetaalde balans van jou lening, asook al die onbetaalde rente en fooie in wat oploop tot en met die skikkingsdatum, en wat moontlik nog nie by jou rekening gevoeg is nie.

GRATIS STERFTEVOORDEEL

22. WAT IS DIE GRATIS STERFTEVOORDEEL?

Capfin se gratis sterftevoordeel is ’n interne voordeel vir Capfin-klante. Ingevolge hierdie voordeel word ’n klant se uitstaande balans afgeskryf wanneer hy/sy te sterwe kom. Die voordeel is nie oordraagbaar nie.

23. WAT BEHELS DIE GRATIS STERFTEVOORDEEL?

Die GRATIS Sterftevoordeel beteken bloot dat Capfin jou oorblywende leningsbalans sal afskryf wanneer jy te sterwe kom.

24. MOET EK BETAAL VIR DIE GRATIS STERFTEVOORDEEL?

Nee, jy hoef nie te betaal nie aangesien dit ’n GRATIS voordeel vir al Capfin se klante is.

25. SAL EK BENOEMBAAR WEES VIR DIE GRATIS STERFTEVOORDEEL?

Ja, jy is benoembaar. Dit maak nie saak of jy ’n nuwe of ’n huidige Capfin-klant is nie.

26. HOE SAL MY FAMILIELID / BENOEMDE EKSEKUTEUR MY GRATIS STERFTEVOORDEEL EIS?

Die persoon wat die voordeel namens die oorlede klant eis, sal die volgende dokumente via e-pos moet stuur na info@capfin.co.za of legal@capfin.co.za:

 • Afskrif van die oorlede Capfin-rekeninghouer se ID
 • ’n Duidelike afskrif van die doodsertifikaat
 • ’n Duidelike afskrif van die meester se briewe van eksekuteurskap (indien van toepassing).
 • Sodra ons die dokumente ontvang, sal Capfin die oorledene se status onafhanklik bevestig.
 • Let asseblief op dat tydperke aan vertragings onderhewig is omdat derde partye betrokke is.

27. WATTER BEDRAG WORD DEUR DIE GRATIS STERFTEVOORDEEL AFGESKRYF?

Capfin sal die huidige uitstaande rekeningbalans afskryf.

28. IN WATTER ANDER TALE IS MY LENINGSDOKUMENTE BESKIKBAAR?

Jy kan jou leningsdokumente op versoek in Engels, Sesotho, isiZulu en isiXhosa ontvang. Bepalings en voorwaardes is ook in hierdie tale op ons webtuiste beskikbaar.

29. HOE VERSOEK EK MY LENINGSDOKUMENTE IN ANDER TALE?

Deur ons kontaksentrum by 0873540000 te skakel, of deur jou versoek na ons regsdepartement te stuur by legal@capfin.co.za:

BEGRAFNISDEKKING

30. HOE WERK DIE BEGRAFNISDEKKING?

Vir die tydperk tussen 15 September 2017 en 6 Junie 2018, kwalifiseer Capfin-klante wat vir ’n lening aansoek gedoen het, vir GRATIS begrafnisdekking ter waarde van R5 000 vir natuurlike dood en R10 000 vir dood as gevolg van ’n ongeluk. Die begrafnisdekking dek jou as Capfin-rekeninghouer, mits jou leningsrekening aktief bly en nie agterstallig is nie, en onderhewig aan die begrafnisdekking se bepalings en voorwaardes.

31. HOEKOM BIED CAPFIN NIE MEER GRATIS BEGRAFNISDEKKING SAAM MET SY LENINGSPRODUKTE NIE?

Capfin se GRATIS begrafnisdekking, onderskryf deur Abacus Life Limited, was ’n reklameproduk en hierdie reklame het nou geëindig met ingang 6 Junie 2018.

32. SAL EK STEEDS GRATIS BEGRAFNISDEKKING OP MY HUIDIGE LENING HÊ?

Jou begrafnisvoordeel bly van krag totdat jou lening geskik is, indien jy vir ’n bykomende lening (“top-up loan”) aansoek doen of wanneer ’n begrafnisdekkingeis by Abacus Life Limited ingedien word.

33. HOE OM JOU BEGRAFNISDEKKING DEUR ABACUS LIFE LIMITED TE EIS?

Vir lenings wat gedurende die reklametydperk tussen 15 September 2017 en 6 Junie 2018 toegestaan is, moet jou benoemde begunstigde die volgende proses volg:

Eise moet by Abacus Life ingedien word deur hul belsentrum by 0800 777 444 te skakel, binne ses maande nadat die Capfin-rekeninghouer te sterwe gekom het.

Die volgende dokumente moet saam met jou eis ingedien word:

 • ’n Amptelike of gesertifiseerde afskrif van die Capfin-rekeninghouer se oorspronklike doodsertifikaat
 • ’n Duidelike, gesertifiseerde afskrif van die Capfin-rekeninghouer se identiteitsdokument
 • ’n Duidelike, gesertifiseerde afskrif van die begunstigde se identiteitsdokument
 • ’n Polisieverslag in geval van dood deur ’n ongeluk
 • ’n Afskrif van die begunstigde se bankstaat vir die betaling van die begrafnisdekking
 • Enige ander dokumente wat Abacus Life Limited redelikerwys versoek

34. WIE ONTVANG DIE UITBETALING VAN DIE BEGRAFNISDEKKING?

Die benoemde begunstigde sal die uitbetaling van die begrafnisdekking ontvang wanneer die Capfin-rekeninghouer te sterwe kom, onderhewig aan goedkeuring van die eis.

35. WAT IS ’N BEGUNSTIGDE?

Die Capfin-klant sal ’n persoon (familielid/vriend) nomineer om die begunstigde van sy/haar begrafnisdekking te wees. Dié persoon ontvang die uitbetaling van die begrafnisdekking in die geval van die Capfin-klant se dood wanneer al die vereiste dokumentasie betyds by Abacus Life Limited ingedien word, en mits die Capfin-leningsrekening aktief en nie agterstallig was ten tyde van die klant se dood nie.

36. HOEVEEL TYD HET MY BEGUNSTIGDE VOOR HY/SY KAN EIS?

’n Klant se benoemde begunstigde het ses maande vanaf die datum van die Capfin-rekeninghouer se dood. Na ses maande sal die begrafnisdekking nie meer beskikbaar wees nie.

37. SAL MY HUIDIGE VOORDEEL BEËINDIG WORD INDIEN EK MY BEGUNSTIGDE VERANDER?

Nee, jy kan die begunstigde se besonderhede enige tyd verander onderhewig aan die begrafnisdekking se bepalings en voorwaardes.

38. KAN DIE CAPFIN-KONSULTANT ABACUS NAMENS MY SKAKEL OM DIE BEGUNSTIGDE SE BESONDERHEDE TE VERANDER?

Nee, as Capfin-klant is jy verantwoordelik vir die verandering van jou begunstigde se besonderhede. Jy sal Abacus Life Limited by 0800 777 444 moet skakel om die nodige reëlings te tref.

39. WORD SELFDOOD GEDEK?

Nee, selfdood word nie gedek nie.

40. VIR NAVRAE SPESIFIEK OOR BEGRAFNISDEKKING, KONTAK ASSEBLIEF?

Kontak Abacus Life Limited by 0800 777 444 of per faks by 011 211 1090

41. KAN EK DIE BEGRAFNISDEKKING BEHOU AS EK SELF DAARVOOR BETAAL?

Nee, maar jy kan Abacus Life Limited kontak by 0800 777 444 en ’n afsonderlike begrafnisdekkingvoordeel uitneem wat nie aan jou Capfin-leningsrekening gekoppel is nie.